top of page

NOTA PRAWNA

Nota prawna
 

   Wszystkie materiały graficzne i zdjęciowe zamieszczone na stronie internetowej www.diggnord.pl są prawnie chronione i stanowią własność intelektualną firmy Diggnord Jakub Kozłowski. 

   Treść strony internetowej stanowi przedmiot prawa autorskiego w rozumieniu odpowiednich przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 80, z 2000 r., poz. 904 z późn. zm.). 

Prawa autorskie do treści i materiałów zawartych na stronie internetowej www.diggnord.pl przysługują wyłącznie firmie Diggnord Jakub Kozłowski. 

   Jakiekolwiek zwielokrotnianie, w tym kopiowanie, korzystanie lub rozpowszechnianie wskazanych powyżej materiałów wymaga zgody firmy Diggnord Jakub Kozłowski w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem korzystania o charakterze nie komercyjnym dla użytku osobistego.
 

Znaki towarowe 
 

Wszelkie użyte na stronie nazwy i znaki towarowe mogą być znakami towarowymi, zastrzeżonymi znakami towarowymi i/lub nazwami zastrzeżonymi odpowiednich firm i zostały użyte jedynie w celach informacyjnych
 

Volvo® jest zarejestrowanym znakiem Volvo Trademark Holding AB

bottom of page